AYUS GRUP - ROMÂNIA

centru de perfectionare si pregatire de specialitate în Ayurveda

cursuri si seminarii de specialitate pentru aprofundarea cunoasterii diferitelor ramuri ale sistemului Ayurveda

Acasa Ayurveda Cursuri Articole Alimentatie Recomandari Anunturi Publicatii Contact


SOMATOMETRIA ŞI AYURVEDA


Somatometria poate fi definită simplu ca fiind disciplina care se ocupă cu măsurarea dimensiunilor corpului uman şi ale segmentelor sale. Informaţiile furnizate de somatometrie sunt utilizate în ziua de azi mai ales în domeniile de interferenţă ale medicinei cu arta, cultura, psihologia, tehnica, de exemplu în anatomia artistică, în antropologie, fiziognomie, ergonomie, etc.


Somatometria oferă date obiective, certe, reproductibile la măsurări succesive, exacte, care sunt utilizate apoi în medicina imagistică, de exemplu dimensiunile organelor interne la ecografie, realizarea secţiunilor topografice anatomice la tomografia computerizată, măsurarea imaginilor în cazul patologiei tumorale, a celei chistice, în litiază, etc. Pe de altă parte somatometria utilizează o interpretare corelativ-intuitiv-statistică a datelor, ca în fiziognomie, de exemplu s-a constatat ca persoanele cu urechile de dimensiuni mari sau persoanele mai înalte sunt în general mai longevive. Ultima interpretare amintită, deşi este una relativ-subiectivă (poate mai subiectivă decât datele obiective utilizate în imagistică, subiectivitate provenită din caracterul predictiv) este totuşi, importantă pentru medicina clinică.


Adeseori, în medicina clasică diagnosticul se stabileşte pornind de la o astfel de analiză somatometrică. De exemplu, se cunoaşte că emfizemul pulmonar poate fi diagnosticat clinic pornind de la imaginea plastică de „torace în butoi“, cu diametrele crescute în dimensiuni, unghiul subcostal mai deschis, spaţiile intercostale micşorate, distanţa redusă între cartilajul tiroid al laringelui şi stern.


Alte utilizări ale somatometriei vizează domeniul istoriei, arheologiei, antropologiei (măsurarea estimativă a înălţimii populaţiilor din vechime prin măsurarea dimensiunilor scheletelor). Corelarea fiziognomiei cu psihologia şi prelucrarea statistică a datelor a permis chiar realizarea unor programe pe computer care pot recunoaşte sau confirma aptitudinile individuale în cadrul unor testări psihologice mai amănunţite.


Aşa cum se indică în mod precis în tradiţia sistemului Ayurveda, proporţiile corpului indică în modf precis existenţa anumitor potenţialităţi fizice, dinamice şi energetice vitale, care sunt foarte utile în stabilirea nivelului de sănătate şi al performanţelor fizice ale fiinţei. Corelarea cu somatometria poate pune în valoare aceste date tradiţionale, aşa cum s-a realizat deja de exemplu în sport sau în medicina astronautică. Dimensiunile trupului şi segmentelor sale, aşa cum sunt indicate de ştiinţa tipologiilor ayurvedice, ne pot indica date foarte importante pentru vindecarea naturală, date care sunt utile în vederea stabilirii exacte a specificităţilor individuale, în aprecierea vitalităţii fiinţei umane, în estimarea gradului probabil de reacţie la anumiţi factori perturbatori potenţiali,în aprecierea potenţialului vital care poate fi mobilizat în cursul procesului de vindecare. În domeniul vindecării naturale se utilizează frecvent informaţiile oferite de somatometrie, ea fiind o disciplină exactă, aspect dovedit în decursul timpului atât de ştiinţa milenară ayurvedică, cât şi de acupunctura chineză.


Înţelepciunea milenară a sistemului Ayurveda a condus la stabilirea unor măsuri corporale proporţionale, individuale, valabile pentru fiecare om în parte, văzut ca un întreg. Măsura de bază utilizată în Ayurveda este numită angula, iar cea folosită în acupunctură este cun. Atât Ayurveda, cât şi acupunctura utilizează în mod curent elementele practice specifice somatometriei pentru aprecierea dimensiunilor organelor interne, prin măsurarea distanţelor dintre anumite repere de pe trup. Măsurătorile realizate astfel oferă date valoroase care sunt apoi deosebit de utile pentru aprecierea stării de sănătate a fiinţei.