Acasa ayus.ro  |  Despre Ayurveda  |  Cursuri de Ayurveda  |  Publicatii Ayurveda  |  Contact


AYUS GRUP - ROMÂNIA

centru de perfectionare si pregatire de specialitate în Ayurveda

INDEX AYURVEDIC SISTEMATIC SELECTIV


GHID DE UTILIZARE A LUCRARII


 

PARTEA 1: Lista plantelor medicinale

Lista plantelor medicinale selectate pentru acest volum este prezentată la început, indicându-se la fiecare plantă în parte, în ordine, denumirea uzuală cea mai importantă a plantei, partea aleasă pentru a fi folosită în scop terapeutic, denumirea botanică a plantei, familia botanică din care face parte si alte două denumiri secundare, dintre cele frecvent utilizate pentru recunoasterea acelei plante, atât în traditia autohtonă, cât si în Ayurveda.

Lista plantelor medicinale selectate pentru acest al cincelea volum include cu precădere plante medicinale care sunt comune atât traditiei ayurvedice, cât si traditiei vindecătoare românesti.

Pentru a păstra caracterul unitar al expunerii realizate în volumele anterioare, am indexat plantele din acest volum tot după denumirile lor ayurvedice reprezentative, indicând totodată si denumirea românească uzuală sub care ele sunt cunoscute si utilizate în România.

 

PARTEA 2: Sistemele corporale ayurvedice (SROTA)

În partea a doua a lucrării se oferă o prezentare sumară a particularitătilor de bază ale sistemelor corporale ayurvedice (SROTA), ce include denumirea sanscrită a sistemului corporal ayurvedic respectiv, explicitarea sumară a termenului sanscrit în limba română, indicarea asa-numitei origini a sistemului corporal ayurvedic”, care reprezintă de fapt zona-focar principală a activitătii sistemului corporal ayurvedic respectiv, enumerarea celor mai importante părti corporale care fac parte sau care sunt deservite de sistemul corporal ayurvedic respectiv (SROTA) si de asemenea principalele functii corporale pe care sistemul corporal ayurvedic respectiv le îndeplineste.

Aceste informatii sumare sunt prezentate cu scopul de a familiariza si cititorul care nu dispune deocamdată de cunostintele ayurvedice de specialitate referitoare la sistemele corporale ayurvedice (SROTA).

Pentru a avea o perspectivă sistematică asupra subiectului, sunt enumerate în continuare, la fiecare sistem corporal ayurvedic (SROTA) în parte, actiunile si indicatiile terapeutice care se regăsesc în descrierile detaliate ale plantelor selectate pentru acest al cincela volum, ce vor fi apoi prezentate separat în cea de-a treia parte a lucrării.

 

 


 

PARTEA 3: Proprietătile terapeutice ale plantelor medicinale selectate

A treia parte a lucrării contine câte o prezentare a actiunilor si indicatiilor terapeutice reprezentative ale celor 30 de plante medicinale selectate pentru acest volum. În cazul fiecărei plante medicinale, prezentarea este structurată în functie de sistemul corporal ayurvedic (SROTA) la nivelul căruia planta prezintă actiuni sau indicatii terapeutice de un anume fel.

Ordinea sistemelor corporale ayurvedice (SROTA) este ordinea traditională ayurvedică, asa cum a fost ea mentionată în partea a doua a lucrării.

În dreptul fiecărei proprietăti terapeutice, fie ea actiune terapeutică sau indicatie terapeutică, în dreapta, este precizat sub forma a una, două sau trei stelute, gradul relativ de eficientă terapeutică al acelei proprietăti, constatat de către noi în urma studierii sistematice si folosirii practice a plantei medicinale respective.

Pe scurt, trei stelute înseamnă actiune terapeutică foarte eficientă, două stelute înseamnă actiune terapeutică de intensitate medie si o stelută înseamnă actiune terapeutică semnificativă.

 


 

PARTEA 4: Gruparea proprietătilor terapeutice în functie de eficientă

În cadrul acestei părti a lucrării am inclus o grupare a actiunilor si indicatiilor terapeutice reprezentative ale celor 30 de plante selectate în functie de gradul lor de eficientă terapeutică.

Din punct de vedere practic, acest tip de grupare poate fi de mare folos atunci când se urmăreste identificarea directiei principale în care o anumită plantă vindecătoare poate avea un grad cât mai mare de eficientă terapeutică, fie că este folosită separat, fie că este integrată într-o anumită combinatie de plante medicinale.

În dreptul fiecărei proprietăti terapeutice enumerate este indicat totodată si sistemul corporal ayurvedic corespondent (SROTA), pentru o eventuală cautare amănuntită ulterioară, ce poate fi realizată parcurgând informatiile cuprinse în partea a 3-a sau în partea a 5-a a lucrării.


PARTEA 5: Index ayurvedic sistematic selectiv

Partea a cincea a acestei lucrări o reprezintă indexul ayurvedic sistematic selectiv propriu-zis.

Informatiile cuprinse în acest index sunt sistematizate în functie de cele 13 sisteme corporale ayurvedice (SROTA), plus cea de-a 14-a grupă de efecte generale, corespunzătoare sistemului ayurvedic care integrează în mod armonios feluritele functii vitale ale structurii individuale (BALA-VIRYA-SROTA), permitând astfel practicianului ayurvedic cunoscător identificarea rapidă si precisă a plantelor medicinale care pot fi de folos în cazul unei anumite tulburări, afectiuni sau boli, situatie care a fost identificată în prealabil prin metodele de diagnosticare ayurvedică.

Acest tip de index ayurvedic sistematic permite selectarea optimă si rapidă a celor mai potrivite plante medicinale, dintre cele cuprinse în acest volum, care prezintă proprietăti vindecătoare de un anumit tip.

Gruparea plantelor în functie de actiunile si indicatiile terapeutice specifice fiecărui sistem corporal ayurvedic (SROTA) ne permite atât alegerea celei mai potrivite plante vindecătoare, care să fie cât mai reprezentativă pentru proprietatea terapeutică ce este căutată, cât si realizarea unor combinatii eficiente de plante vindecătoare, în care intensitatea proprietătii terapeutice selectate să fie multiplicată, proportional cu gradele relative de eficientă, ce sunt indicate pentru fiecare caz în parte.

Totodată, acest tip de index ayurvedic sistematic permite alegerea mult mai rapidă si eficientă a plantelor medicinale ce sunt utile în tratarea unor situatii mai complexe de boală, cum sunt feluritele sindroame sau boli cu complicatii.

 

PARTEA 6: Index alfabetic de actiuni si indicatii terapeutice

În cea de-a sasea parte a lucrării am inclus un index clasic, alfabetic, grupat pe actiuni si pe indicatii terapeutice, cu scopul de a face mult mai facilă trimiterea la grupajul specific ayurvedic ce a fost realizat în partea anterioară a lucrării (partea a 5-a), în functie de sistemele corporale ayurvedice (SROTA). Trimiterea se face la sistemul corporal ayurvedic (SROTA) căruia îi corespunde proprietatea terapeutică căutată.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor